Застраховки

Защо QBI Group?

„Ние не продаваме застраховки, а продаваме доверие…”

Квалифицираният ни персонал ще ви предложи най-широк спектър от застрахователни услуги. Вследствие на 14 годишния ни опит в Българското застрахователно пространство наложихме като задължително условие в дейността ни професионалното консултиране на клиента, с цел сключване на подходящите и най-изгодни застраховки в лицензирани застрахователни компании.

Ние се ангажираме да отговаряме на изискванията и да отстояваме правата на клиентите си за максималното покритие на застрахователния риск. Допълнително им спестяваме време и усилия, които те пренасочват за личните си дела и ангажименти, като предоставяме изчерпателна информация, запознаваме ги с възможните варианти и застрахователни продукти, така че да могат да направят окончателния избор по своя преценка.

Ние вярваме, че добрият застрахователен посредник трябва да е близо до своите клиенти като им предоставя възможност да избират най-добрите застрахователни продукти, предлагани от водещите застрахователни компании.

Основната ни цел е високо ниво на компетентност, професионализъм и етика, отговорност в работата и постоянна грижа за интересите на клиентите ни в съответствие с техните застрахователни нужди. Ние сме се посветили да доставяме качествени и професионални застрахователни услуги на нашите клиенти, за да спечелим тяхното доверие и уважение. Успехът и растежът ни произлизат от вашето доверие към нас и от създаването на високо мотивиран и обучен екип от специалисти и консултанти в областта на застрахователната дейност.

Нашият 14 годишен опит ни е убедил в едно – искреността прави нашите клиенти щастливи и затова те ни препоръчват на своите приятели, роднини и колеги.

  Начало

Застраховки

Основна част от нашата мисия е да подбираме и предоставяме на своите клиенти най-добрите застраховки на водещите застрахователни компании. Tе от своя страна предлагат широка гама и много различни продукти (застраховки), не само като тарифи, но и като застрахователен размер, застрахователна премия, видове рискове и бонификация за лоялни клиенти, за комплексни застраховки и много др.

Продуктите, които предлагаме, се избират от нас внимателно след подробен анализ на застрахователния пазар, за да гарантират в най-висока степен сигурността и удобството на всеки клиент.

  Начало

Видове застраховки

АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ

 • Застраховка Гражданска отговорност на водачите на МПС
 • Застраховка “ЗЕЛЕНА КАРТА” – Гражданска отговорност за чужбина
 • Застраховка КАСКО
 • Застраховка КАСКО на МПС;
 • Застраховка КАСКО плавателни съдове;
 • Застраховка КАСКО самолети;
 • Застраховка КАСКО контейнери;
 • Застраховка КАСКО релсови превозни средства и селскостопански машини;
 • Застраховка КАСКО МПС – първи риск и злополука на водача и пътниците в МПС.

ЗЛОПОЛУКА

 • Застраховка злополука на водача и пътниците в МПС;
 • Застраховка за временно пребиваващи в чужбина;
 • Застраховка групова злополука;
 • индивидуална застраховка злополука;
 • Застраховка на гости на хотели;
 • Задължителна застраховка трудова злополука за работещите на рискови работни места;
 • Застраховка злополука на транспортни работници;
 • Задължителна застраховка на пътниците в средствата за обществен превоз (СОП).

ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ

КАРГО

 • абонаментна полица застраховка КАРГО внос/износ;
 • Застраховка КАРГО внос;
 • Застраховка КАРГО износ;
 • Застраховка вътрешно КАРГО;
 • Застраховка специ;
 • Застраховка панаири и изложби в България;
 • Застраховка панаири и изложби в чужбина;
 • Застраховка придружаващ багаж.

ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ

 • Застраховка индустриален пожар;
 • Застраховка имущество на склад;
 • Застраховка домашно имущество;
 • Застраховка офис оборудване;
 • Застраховка търговски обекти;
 • Застраховка сграда;
 • Застраховка имущество в предприятия;
 • Застраховка имущество и отговорности;
 • Застраховка на всички рискове на предприемача;
 • Застраховка монтажна застраховка срещу всички рискове.

ОТГОВОРНОСТИ

 • Задължителна застраховка гражданска отговорност;
 • Застраховка – гражданска отговорност за чужбина (зелена карта на МПС);
 • Застраховка отговорност при управление на чуждо МПС;
 • Застраховка отговорност на превозвача по шосе ;
 • Застраховка отговорности самолети;
 • Застраховка отговорност кораборемонт;
 • Застраховка обща гражданска отговорност;
 • Застраховка обща гражданска отговорност и отговорност за изделие;
 • Застраховка гражданска отговорност на работници;
 • ЕКО застраховка;
 • Застраховка отговорност на нотариуси, лекари и предприемачи.

ФИНАНСОВИ ЗАСТРАХОВКИ

ЗАСТРАХОВКА НА ГАРАНЦИИ

 • Застраховка митнически бондове;
 • Застраховка еко гаранции.

ЗАСТРАХОВКИ НА ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ

 • Застраховка срещу лоши метеорологични условия;
 • Застраховка “Грешки и пропуски”;
 • Застраховка “Лизинг”.

ЗАСТРАХОВКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ

 • Застраховка житни и варива;
 • Застраховка окопни;
 • Застраховка тютюн;
 • Застраховка зеленчуци (без домати) и цветя;
 • Застраховка трайни насаждения;
 • Застраховка едногодишни и многогодишни треви.

ЗАСТРАХОВКА НА ЖИВОТНИ

 • двукопитни без свине;
 • Застраховка еднокопитни;
 • Застраховка свине;
 • Застраховка кучета;
 • Застраховка птици;
 • Застраховка риби и зарибителен материал – интензивно рибовъдство;
 • Застраховка дивеч и дивечовъдни стопанства;
 • Застраховка кошери с пчели;
 • Застраховка зайци – интензивно зайцевъдство.

  Начало

Често задавани въпроси

Какво е застраховката Гражданска Отговорност?

Това е задължителна застраховка за всички автомобили. Застраховката Гражданска Отговорност покрива всички видове щети (имуществени и неимуществени),които водача на застрахования автомобил причини в следствие на ПТП (Пътно Транспортно Произшествие) по негова вина на трети лица.

Какво покрива застраховката Гражданска Отговорност когато пострада застрахованият автомобил?

Застраховката Гражданска Отговорност е насочена към пострадалите, изплащат се обезщетения на само потърпевшите. Виновният няма право на обезщетение по тази застраховка или „Гражданската Отговорност” не покрива нищо ако застрахованото МПС пострада, този риск е покрит от друг вид застраховка „Каско на МПС”.

Каква е разликата между имуществени и неимуществени щети?

Най- общо казано имуществените щети са тези, когато са пострадали предмети, а неимуществените тези с пострадали хора.

Какво представлява Застраховката Зелена карта?

Това е застраховка като гражданската отговорност, но валидна за чужбина (страните членки на Бюро Зелена Карта).

Какво е застраховката „Каско на МПС”?

Това е доброволна застраховка, която се грижи за Вашия автомобил. Основните рискове, които се покриват при този вид застраховка са следните: Щети нанесени в следствие на ПТП, Щета на паркинг (с определен лимит на обезщетението), Злоумишлени действия на трети лица, Природни бедсвия, Пожар, Кражба и Грабеж на МПС и други в зависимост от Общите Условия на определената застрахователна компания. Автокаското може да бъде различни видове : пълно, частично или ограничено,в зависимост от вида на щетите,които клиентът иска да бъдат покривани .Най-важните изисквания към водача,за безпроблемно изплащане на обезщетение са: * Водачът да управлява МПС-то в трезво състояние /да няма наличие на алкохол в кръвта/ и да е правоспособен т.е. да има валидна шофъорска книжка * Автомобилът да е с валиден знак за ГТП (Годишен Технически Преглед).

Какво представлява застраховка „Имущество”?

Това е застраховка ,която застрахова всякакво имущество както на физически,така и на юридически лица (сгради от различни видове конструкции, домашно имущество, аудио видео техника и битова електроника, производствени машини и обурудване, стоки в търговски обекти, витрини и много други).Тази застраховка има голям брой от различни клаузи, които покриват различни видове щети. Клиентът може сам да избира кои рискове да му бъдат включени в изготвената полица. Такива клаузи за (пожар, природни бедствия, земетресение, кражба на застраховано имущество, грабеж, късо съединение, вандализъм и много други). Сключването на застраховка Имущество е сложен процес и е нужна консултация с експерт в областта на имущественото застраховане.

  Начало